สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมพลังแห่งความภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันที่ : 23 พ.ย. 2559 13:30

สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมแจกอาหาร สิ่งของ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพิธีสักการะพระบรมศพ ณ เต็นท์กระทรวงคมนาคม บริเวณประตูเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ : 10 พ.ย. 2559 09:45

สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมิททรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ "สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2"

วันที่ : 04 พ.ย. 2559 10:30

สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 04 พ.ย. 2559 10:30

สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมิททรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 04 พ.ย. 2559 10:30

ข่าวทั้งหมด
ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม.1001 ทล.2-โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวลาย,บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

วันที่ : 08 ธ.ค. 2559 14:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 ทล.2-บ.โคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 11:00

logo
สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 30 พ.ย. 2559 09:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทราย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ : 10 พ.ย. 2559 14:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ : 10 พ.ย. 2559 09:15

ความก้าวหน้า งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ : 10 พ.ย. 2559 08:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ : 07 พ.ย. 2559 10:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3 ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ : 07 พ.ย. 2559 09:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ : 04 พ.ย. 2559 13:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก..1027 ช่วงแยก ทล.2 - บ.โคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD ROAD

วันที่ : 03 ต.ค. 2559 12:57

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1

วันที่ : 03 ต.ค. 2559 12:54

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3

วันที่ : 29 ก.ย. 2559 14:21

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2

วันที่ : 29 ก.ย. 2559 12:52

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35 - บ้านโคกขาม ตำบลคอกกระบือ อำเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ : 02 ก.ย. 2559 10:43

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระหว่างการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสันตะลุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 14:09

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟถนนสาย นม.3024 แยก ทล.226 - บ้านโนนม่วง อ.เฉลิมพระเกียรติ,โชคชัย จ.นครราชสีมา

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 15:05

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟถนนสาย ลบ.4037 - บ้านหนองทรายขาว - บ้านบางอิฐ อ.บ้านหมี จ.ลพบุรี

วันที่ : 10 ส.ค. 2559 13:47

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

วันที่ : 02 ส.ค. 2559 15:44

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันที่ : 02 ส.ค. 2559 14:10

ข่าวทั้งหมด

หน้า

บันทึกข้อความที่ คค 0726/ว.4990 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบุคุณภาพวัสดุ (General Test) และออกแบบอัตราส่วนผสม (Job Mix Foemula) ที่ต้องใช้ในการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เอกสารแนบ

วันที่ : 28 พ.ย. 2559 15:35

คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2323/2559 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผอ.กลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 3 (สกส.) และ ผอ.กลุ่มบริหารจัดการสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม (สกส.)

วันที่ : 22 พ.ย. 2559 09:21

บันทึกข้อความที่ คค 0701.1/ว 11856 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงแนวทาง เรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เอกสารแนบ

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 15:08

บันทึกข้อความที่ คค 0701.6/ว 11414 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

เรื่อง การขอหนังสือรับรองและหนังสือผ่านสิทธิ แบบฟอร์มการขอหนังสือ

วันที่ : 26 ต.ค. 2559 13:55

บันทึกข้อความที่ คค 0728.3/2578 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559

เรื่อง การติดตั้งหลักนำโค้งและหลักกิโลเมตร สำเนาแบบมาตรฐานหลักกิโลเมตร

วันที่ : 06 ก.ย. 2559 10:21

บันทึกข้อความที่ คค 0701.6/ว 8251 ลงวันทที่ 5 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวงชนบท หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

วันที่ : 10 ส.ค. 2559 11:20

บันทึกข้อความที่ คค 0701.3/ว.6775 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งเวียนข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552 ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 10:50

บันทึกข้อความที่ คค 0701.4/ว 6008 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ

วันที่ : 16 มิ.ย. 2559 12:44

บันทึกข้อความที่ คค 0728.3/1544 ลงวันที่ 31 พ.ค. 59

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงการพื้นฐานและในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2559 เอกสารแนบ

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 13:20

บันทึกข้อความที่ นร 0105.05/4206 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สิ่งที่ส่งมาด้วย

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 13:10

ดูทั้งหมด