ชาวสำนักก่อสร้างสะพานร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ : 09 มิ.ย. 2559 16:15

คณะสมาชิกสภาจังหวัดคากาวะ (Kagawa Prefectural Assembly) ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

วันที่ : 13 พ.ค. 2559 09:45

คณะกรรมการด้านการตรวจสอบของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์)

วันที่ : 11 มี.ค. 2559 10:45

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมผู้ควบคุมงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ : 29 ก.พ. 2559 14:30

นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 แยก ทล. 2 - บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ : 29 ก.พ. 2559 14:30

ข่าวทั้งหมด
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 14:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทราย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 14:15

ความก้าวหน้าโครงการทางยกระดับบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนกัลปพฤกษ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

วันที่ : 13 มิ.ย. 2559 13:45

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่2) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

วันที่ : 08 มิ.ย. 2559 10:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 แยก ทล.2 - บ.โคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

วันที่ : 08 มิ.ย. 2559 10:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม.1001 ทล.2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวลาย,บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 11:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างข้ามลำห้วยทาย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2559

วันที่ : 16 พ.ค. 2559 16:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกุดจับ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2559

วันที่ : 16 พ.ค. 2559 16:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2559

วันที่ : 16 พ.ค. 2559 16:15

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางยกระดับ บริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนกัลปพฤกษ์ ประจำเดือนเมษายน 2559

วันที่ : 11 พ.ค. 2559 15:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลังขุน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลังขุน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:16

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่งใส

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 09:09

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลัดตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ : 03 พ.ค. 2559 14:11

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ : 29 เม.ย. 2559 15:10

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ : 29 เม.ย. 2559 14:02

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ : 19 เม.ย. 2559 15:16

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานห้วยฮี้ อ.เซกา จ.บึงกาฬ

วันที่ : 04 เม.ย. 2559 14:07

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังจิก อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

วันที่ : 31 มี.ค. 2559 10:31

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่มอญ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันที่ : 31 มี.ค. 2559 10:22

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

วันที่ : 25 มี.ค. 2559 15:37

ข่าวทั้งหมด

หน้า

บันทึกข้อความที่ คค 0701.3/ว.6775 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งเวียนข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552 ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 10:50

บันทึกข้อความที่ คค 0701.4/ว 6008 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ

วันที่ : 16 มิ.ย. 2559 12:44

บันทึกข้อความที่ คค 0728.3/1544 ลงวันที่ 31 พ.ค. 59

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและพิจารณาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงการพื้นฐานและในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2559 เอกสารแนบ

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 13:20

บันทึกข้อความที่ นร 0105.05/4206 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สิ่งที่ส่งมาด้วย

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 13:10

บันทึกข้อความที่ คค 0702.2/884 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559

เรื่อง รายงานการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เอกสารแนบ

วันที่ : 18 พ.ค. 2559 10:39

บันทึกข้อความ ที่ คค 0729.4/ว.219 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

เรื่อง แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 เอกสารแนบ

วันที่ : 07 มี.ค. 2559 13:17

บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.5/ว.723 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559

เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และกาใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา เอกสารแนบ

วันที่ : 25 ม.ค. 2559 15:50

บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.3/ว.396 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบ ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ (เพิ่มเติม)

วันที่ : 18 ม.ค. 2559 14:15

บันทึกข้อความ ที่ คค 0730/ว 17 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559

เรื่อง ขอบกพร่องด้านการปฎิบัติงานที่ควรระมัดระวัง เอกสารแนบ

วันที่ : 14 ม.ค. 2559 08:40

บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ คค 0702.5/ว 28 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559

เรื่อง มาตรการเพื่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม เอกสารแนบ

วันที่ : 12 ม.ค. 2559 14:32

ดูทั้งหมด