ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 16 มี.ค. 2561 13:45

สำนักก่อสร้างสะพาน โดยกลุ่มโครงสร้างพิเศษ จัดประชุมสัมมนาออกแบบและติดตั้งโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อสำเร็จรูป

วันที่ : 27 พ.ย. 2560 14:30

สำนักก่อสร้างสะพาน รณรงค์ประหยัดกระดาษ

วันที่ : 13 พ.ย. 2560 10:15

สำนักก่อสร้างสะพาน เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ : 31 ต.ค. 2560 14:45

งานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 15 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2560

วันที่ : 09 ต.ค. 2560 13:00

ข่าวทั้งหมด
ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS2 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ : 08 ก.ย. 2560 11:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ : 07 ก.ย. 2560 14:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ : 06 ก.ย. 2560 14:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม.3024 ทล.226 - บ้านโนนม่วง อ.เฉลิมพระเกียรติ,โชคชัย จ.นครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ : 05 ก.ย. 2560 15:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ : 30 ส.ค. 2560 10:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ : 22 ส.ค. 2560 10:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ : 22 ส.ค. 2560 10:15

ความก้าวหน้า งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา ประจำกรกฎาคม 2560

วันที่ : 18 ส.ค. 2560 15:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 08:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน CD Road ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ : 10 ส.ค. 2560 10:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมประชาชน ก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยาว อ.สันติสุข จ.น่าน

วันที่ : 22 มี.ค. 2559 14:14

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ : 16 มี.ค. 2559 11:19

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยวม ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 14 มี.ค. 2559 13:03

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทราย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 07 มี.ค. 2559 16:02

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสงคราม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันที่ : 29 ก.พ. 2559 14:25

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสันตะลุง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ : 16 ก.พ. 2559 10:36

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟจุดตัดกับทางรถไฟ กับถนนสาย ปข.1003 ทล.4 - บ้านโพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 03 ก.พ. 2559 14:33

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างทางต่างระดับ ฉช.4029 แยก ทล.3200 - คันคลองชลประทาน ต,บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ : 01 ธ.ค. 2558 12:21

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดรถไฟกับถนนสาย สบ.1004 แยก ทล.1 - บ้านหาดสองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 15:43

สำนักก่อสร้างสะพาน สำรวจความคิดเห็นประชาชนช่วงเริ่มต้น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 15:25

ข่าวทั้งหมด

หน้า

บันทึกข้อความ ที่ คค 0725.7/ว.1012 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:31

บันทึกข้อความที่ คค 0701.1/ว 2953 ลงวันที่ 29 มี.ค. 61

เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์ ปภ.กรณีพิเศษ เอกสารแนบ

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 10:14

บันทึกข้อความ ที่ คค 0725.6/ว 830

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" เอกสารแนบ

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 10:08

บันทึกข้อความ ที่ คค 0725.6/ว 856 ลงวันที่ 30 มี.ค. 61

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "๘ เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561" เอกสารแนบ

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 10:00

บันทึกข้อความที่ คค 0725.7/ว 754 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561

เรื่อง การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้และไม่สามารถเปิดเผยได้ ตัวอย่างเอกสาร

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 11:10

บันทึกข้อความ ที่ คค 0725.7/ว 758 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางการปฎิบัติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เอกสารแนบ

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:32

บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.3/ว 2429 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง กำชับให้หน่วยงานปฎิบัติตามมาตรการควบคุมของกรมทางหลวงชนบท เอกสารแนบ

วันที่ : 16 มี.ค. 2561 11:12

บันทึกข้อความ ที่ คค 0707.1/0926 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอให้หยุดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน และสะพานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ

วันที่ : 16 มี.ค. 2561 09:41

บันทึกข้อความ ที่ คค 0726/ว.00723 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการนำระบบ QCS มาใช้กับงานของสำนักส่วนกลาง เอกสารแนบ

วันที่ : 16 มี.ค. 2561 09:31

บันทึกข้อความที่ คค 0725.7/ว 657 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ

วันที่ : 13 มี.ค. 2561 11:28

ดูทั้งหมด