สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 18 ต.ค. 2561 13:45

สำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 16 ปี

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 13:00

สำนักก่อสร้างสะพาน รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด 8 วิธีประหยัดน้ำในองค์กร

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 10:00

สำนักก่อสร้างร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 13:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 16 มี.ค. 2561 13:45

ข่าวทั้งหมด
ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน Ns 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ : 14 ธ.ค. 2560 09:15

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน CD Road ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ : 14 ธ.ค. 2560 08:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ : 14 ธ.ค. 2560 08:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ : 08 ธ.ค. 2560 10:00

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม. 3024 แยกทางหลวงหมายเลข 226 บ้านโนนม่วง อ.เฉลิมพระเกียรติ,โชคชัย จ.นครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ : 06 ธ.ค. 2560 15:15

ประกาศ ปิดปรับปรุงการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ : 27 พ.ย. 2560 13:45

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ : 23 พ.ย. 2560 15:30

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ประจำเดือนตุลาคม 2560

วันที่ : 20 พ.ย. 2560 14:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ ประจำเดือนตุลาคม 2560

วันที่ : 16 พ.ย. 2560 10:45

ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS1 ประจำเดือนตุลาคม 2560

วันที่ : 15 พ.ย. 2560 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทราย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 07 มี.ค. 2559 16:02

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสงคราม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันที่ : 29 ก.พ. 2559 14:25

สำนักก่อสร้างสะพานจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสันตะลุง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ : 16 ก.พ. 2559 10:36

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟจุดตัดกับทางรถไฟ กับถนนสาย ปข.1003 ทล.4 - บ้านโพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 03 ก.พ. 2559 14:33

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างทางต่างระดับ ฉช.4029 แยก ทล.3200 - คันคลองชลประทาน ต,บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ : 01 ธ.ค. 2558 12:21

สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดรถไฟกับถนนสาย สบ.1004 แยก ทล.1 - บ้านหาดสองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 15:43

สำนักก่อสร้างสะพาน สำรวจความคิดเห็นประชาชนช่วงเริ่มต้น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 15:25

สำนักก่อสร้างสะพานสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ : 17 มิ.ย. 2558 13:57

สำนักก่อสร้างสะพานสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จ.ชัยนาท

สำนักก่อสร้างสะพานสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จ.ชัยนาท

วันที่ : 07 เม.ย. 2558 10:49

สำนักก่อสร้างสะพานสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสำราญ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ : 02 เม.ย. 2558 16:18

ข่าวทั้งหมด

หน้า

บันทึกข้อความ ที่ คค 0728.4/2448 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบแนะนำการแก้ไขคันทางทรุดตัวในพื้นที่ดินอ่อน โดยวิธีคันทางเสาเข็ม (Pile Embankment) ร่วมกับพื้นดินซีเมนต์ แบบแนะนำการแก้ไขคันทางทรุดตัวในพื้นที่ดินอ่อน โดยวิธีคันทางเสาเข็ม (Pile Embankment) ร่วมกับพื้นดินซีเมนต์

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 14:17

บันทึกข้อความ ที คค 0736/ว 551

เรื่อง แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับกันยายน 2561)  

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 11:36

บันทึกข้อความ ที่ คค 0728.3/2139 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผ่นที่ ถน-203/61(ก) และ ถน-2014/61(ก)

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 09:50

บันทึกข้อความ ที คค 0736/ว 482 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

เรื่อง แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท เอกสารแนบ ดาวน์โหลดแบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ส.ค. 2561 15:49

บันทึกข้อความ ที่ คค 0701.6/ว 5502 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เอกสารแนบ

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 13:03

บันทึกข้อความที่ คค 0725.6/ว 1398 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 13:26

บันทึกข้อความ ที่ คค 0729.3/ว734 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แบบแนะนำงานอำนวยความปลอดภัยบริเวณทางแยก ทางโค้ง เอกสารแนบ

วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 11:19

บันทึกข้อความ ที่ คค 0725.7/ว.1012 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:31

บันทึกข้อความที่ คค 0701.1/ว 2953 ลงวันที่ 29 มี.ค. 61

เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์ ปภ.กรณีพิเศษ เอกสารแนบ

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 10:14

บันทึกข้อความ ที่ คค 0725.6/ว 830

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" เอกสารแนบ

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 10:08

ดูทั้งหมด