ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35 - บ้านโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม 2562