สำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 2 (ก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระปรง ตำบลบ้านแก้ง/โคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว