Menu
home
>>
โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

 

ประจำปีงบประมาณ 2566

 1. โครงการสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร (กม.3+500) อ.เมือง จ.ชุมพร
 2. โครงการสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร (กม.12+260) อ.เมือง จ.ชุมพร
 3. โครงการสะพานข้ามคลองปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 4. โครงการสะพานข้ามคลองกะปาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 5. โครงการสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
 6. โครงการสะพานข้ามแม่น้ำกก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 7. โครงการสะพานข้ามแม่น้ำยม อ.สอง จ.แพร่
 8. โครงการสะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 9. โครงการสะพานข้ามแม่น้ำยม อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 10. โครงการสะพานข้ามแม่น้ำยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 11. โครงการสะพานข้ามลำน้ำก่ำ อ.นาแก จ.นครพนม
 12. โครงการสะพานข้ามลำน้ำชี อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 13. โครงการสะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 14. โครงการสะพานลำชีหลง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 15. โครงการสะพานข้ามลำห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
 16. โครงการสะพานข้ามแม่น้ำชี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 17. โครงการสะพานข้ามลำห้วยหลวง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
 18. โครงการเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 19. โครงการข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
Scroll Up Skip to content